Ποιοι Είμαστε2022-03-25T10:03:29+02:00

Η RECYCGLOBE είναι μια νέα τεχνολογική εταιρεία με έδρα την Αθήνα εστιασμένη στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, της ανακύκλωσης και της αειφόρου ανάπτυξης μέσω εφαρμογών των τεχνολογιών του διαδικτύου και της χρήσης έξυπνων συσκευών  IoT.

Ο ΣΤΟΧΟΣ2021-09-21T16:57:57+03:00

Από το 2015 μια ομάδα νέων Ελλήνων επιστημόνων, υποστηρίζει τον εμπορικό και ερευνητικό στόχο της RECYCGLOBE™ μελετώντας, σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας βιώσιμες και έξυπνες λύσεις διαχείρισης απορριμμάτων και ανταποδοτικής ανακύκλωσης.

Χρησιμοποιούμε τη δύναμη της τεχνολογίας για την οικοδόμηση καινοτομιών που αλλάζουν εντελώς τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα απόβλητα και το πως αυτά επηρεάζουν τη ζωή μας. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του αισθητήρα πλήρωσης κάδου προσφέρουμε μια ολιστική λύση διαχείρισης και απόδοσης ανταποδοτικών ωφελημάτων.

Ο ΣΚΟΠΟΣ2021-09-21T16:57:28+03:00

Σκοπός μας είναι τα παραγόμενα προϊόντα να μπορούν να απορροφηθούν είτε σε κανάλια διανομής όπως οι «έξυπνες πόλεις», είτε να είναι αυτοματισμοί για χρήση σε επιχειρήσεις του κλάδου της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ο βασικός άξονας σχεδιασμού είναι  να υποστηρίξουμε την άμεση και καθημερινή σχέση των πολιτών με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ανακύκλωσης, ωθώντας τους πρώτους στο διαχωρισμό και την αξιοποίηση των καθημερινών ανακυκλώσιμων υλικών τους και υποστηρίζοντας τους δεύτερους σε μια βιώσιμη λειτουργεία, όπου τόσο οι πόλεις όσο και οι  επιχειρήσεις να είναι σε θέση να μειώνουν τα απόβλητα και να αυξάνουν τα έσοδά τους.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ2021-09-21T16:56:59+03:00

Όραμα μας είναι η RECYCGLOBE να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειας ώστε η έξυπνη διαχείριση αποβλήτων να καταστεί ένας από τους πολλούς τομείς όπου οι έξυπνες πόλεις και οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, τη βελτίωση των υπηρεσιών και την παροχή στους πολίτες πρακτικών λύσεων στις καθημερινές προκλήσεις, οι οποίες θα εστιάζουν όχι μόνο τη μείωση του λειτουργικού κόστους για τις πόλεις και τις επιχειρήσεις αλλά και την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για το κλίμα και την αειφορία.

ΟΜΑΔΑ

Κωνσταντίνος Αστρίδης
Κωνσταντίνος ΑστρίδηςCEO - Marketing
Μαρiα Τζάβελλου
Μαρiα ΤζάβελλουCΟO - Biochemist - Biotechnologist Msc
Σοφία Αγραφιώτη
Σοφία ΑγραφιώτηCTO - Frontend Developer
Πέτρος Κουμανταράκης
Πέτρος Κουμανταράκης Backend Developer
Δημήτρης Μπαρμπάκος
Δημήτρης ΜπαρμπάκοςElectronic Engineer
 Χριστόφορος Καλτάκης
Χριστόφορος ΚαλτάκηςElectronic Engineer
Go to Top