Η RECYCGLOBE είναι μια νέα τεχνολογική εταιρεία με έδρα την Αθήνα εστιασμένη στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, της ανακύκλωσης και της αειφόρου ανάπτυξης μέσω εφαρμογών των τεχνολογιών του διαδικτύου και της χρήσης έξυπνων συσκευών IoT.

ΟΦΕΛΗ

Το ολιστικό σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης προσφέρει πολλαπλά οφέλη:

Μείωση του κόστους συλλογής

The tools υπολογισμού βέλτιστης διαδρομής βάσει όγκου ή χιλιομετρικής ακτίνας της Recycglobe επιτρέπουν στην εταιρεία ανακύκλωσης να γνωρίζει εκ των προτέρων σε ποια περιοχή να πάει και τι ακριβώς θα συλλέξει.

Μείωση του κόστους διαχείρισης

Η εταιρεία ανακύκλωσης αποκτά ένα σύστημα οργάνωσης της λειτουργίας και των διαδικασιών της. Η πλατφόρμα απλοποιεί την επικοινωνία και συμβάλει σ την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων της.

Στατιστικά στοιχεία

Η εταιρεία ανακύκλωσης μέσω της πλατφόρμας έχει πρόσβαση σε πλήρη και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία. Η πλατφόρμα επιτρέπει την καταγραφή της ροής των υλικών π.χ. ανά είδος, ανά περιοχή κ.λ.π., προσφέροντας μια σημαντική πληροφορία για τον προγραμματισμό των μελλοντικών δράσεων της.

Μείωση του κόστους διαχωρισμού

Η Recycglobe με την συγκεκριμένη δομή λειτουργίας της πλατφόρμας δημιουργεί τις συνθήκες για τον διαχωρισμό των υλικών σε αντίστοιχα ρεύματα. Οι εταιρείες ανακύκλωσης συλλέγουν τα υλικά αποφεύγοντας το στάδιο του διαχωρισμό.

Διεύρυνση του κύκλου εργασιών

Η Recycglobe είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης. Η εταιρεία ανακύκλωσης μπορεί να φτάσει άμεσα σε οποιονδήποτε πολίτη ή επιχείρηση διαθέτει ανακυκλώσιμα υλικά, αλλά και σε πληθυσμιακές ομάδες που έως τώρα δεν ανακύκλωναν.

Συνέργεια

Ένα εργαλείο διαφάνειας και συνεργασίας. Η ανάπτυξη μικρών εταιρειών συλλογής και το πλήθος των διαφορετικών υλικών καθιστούν αναγκαίο ένα διαδικτυακό εργαλείο ως τόπο συνάντησης και συνεργασίας των εμπλεκομένων μερών.

Κατέβασε το recycApp – ΔΩΡΕΑΝ

Εύκολη διαχείριση από το κινητό

Κατέβασε το Recycglobe APP – ΔΩΡΕΑΝ

Ανακύκλωσε. Συνδέσου. Κέρδισε – Εύκολα από το κινητό

Για να μάθετε περισσότερα για τις λύσεις και τις εφαρμογές της RECYCGLOBE επιλέξετε DEMO REQUEST ή στείλτε ένα email στην διεύθυνση info@recycglobe.com.

Η Ομάδα της recycglobe θα έρθει σύντομα σε επαφή μαζί σας ώστε να ορίσουμε μία live παρουσίαση της εφαρμογής.

DEMO REQUEST

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ