ΟΡΓΑΝΩΣΗ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ παρέχει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό                σύστημα καταγραφής, διαχείρισης και επικοινωνίας μεταξύ                   Δήμου – Δημοτών.

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Αιτημάτων είναι  ένα τόπος καταγραφής, κατηγοριοποίησης , και ποσοτικοποίησης αναγκών είτε κατά τη λήψη του αιτήματος στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου, είτε μέσω της πλατφόρμας από το σπίτι του κάθε ΔΗΜΟΤΗ.

Η αποστολή της είναι να υποστηρίζει το Προσωπικό του ΔΗΜΟΥ στην καταγραφή και την  παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης αιτημάτων με απλό τρόπο, μεταφέροντας άμεσα και στοχευμένα όλα τα αιτήματα στα αρμόδια τμήματα.

Ενδεικτικά μπορεί να συμβάλλει σε τομείς όπως :

  • Η οργάνωση εθελοντικών πρωτοβουλιών στήριξης ευπαθών ομάδων.
  • Η καταγραφή των συμπτωμάτων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι.
  • Η αναφορά αναγκών για φαρμακευτική αγωγή.
  • Η στοχευμένη παρέμβαση για έκτακτες εργασίες καθαρισμού στην πόλη.
[contact-form-7 id="7" title="Contact form 1"]