Εφαρμογή

  • Aριθμός αισθητήρων:πιλοτικό
  • Τύποs κάδου: Βυθιζόμενοι
  • Τύπος υλικού: Σύμμεικτα, Ανακυκλώσιμα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Δίκτυο GSM

Θερμόμετρο

Μπαταρία AAA

Εφαρμογή σε κάδους εξωτερικού χώρου

Εφαρμογή σε στερεά υλικά

Αδιάβροχος