ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΔΟΥ

Συσκευή τηλεματικής παρακολούθησης πληρότητας κάδων εξωτερικού χώρου

Ο αισθητήρας πλήρωσης κάδου recycSense™ ανιχνεύει την στάθμη πλήρωσης του κάδου και ενημερώνει απευθείας για το περιεχόμενο του, την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Recycglobe™

ΣΥΣΚΕΥΗ GPS ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

Συστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων & Βελτιστοποίηση Δρομολογίων

Το RecycGPS™ είναι μια τηλεματική συσκευή που εγκαθισταται στο οχημα, παρακολουθεί και αποθηκεύει τη θέση και την κατεύθυνση της κίνησης και τις συνδυάζει με τις επιμέρους πληροφορίες από αισθητήρες και διεπαφές.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ένα σύγχρονο και εύχρηστο κέντρο ελέγχου διαθέσιμο οπουδήποτε υπάρχει μια σύνδεση στο διαδίκτυο

H πλατφόρμα Recycglobe™ είναι ειδικά σχεδιασμένη για την αποτελεσματική διαχείριση όλων των εργαλείων της εταιρείας. Είναι ιδανική στο να επεξεργάζεται διάφορα δεδομένα και να τα χρησιμοποιεί συνδυαστικά

ΣΥΣΚΕΥΗ GPS ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

Συστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων & Βελτιστοποίηση Δρομολογίων

Το RecycGPS™ είναι μια τηλεματική συσκευή που εγκαθισταται στο οχημα, παρακολουθεί και αποθηκεύει τη θέση και την κατεύθυνση της κίνησης και τις συνδυάζει με τις επιμέρους πληροφορίες από αισθητήρες και διεπαφές.

ΣΥΣΚΕΥΗ GPS ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

Συστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων & Βελτιστοποίηση Δρομολογίων

Το RecycGPS™ είναι μια τηλεματική συσκευή που εγκαθισταται στο οχημα, παρακολουθεί και αποθηκεύει τη θέση και την κατεύθυνση της κίνησης και τις συνδυάζει με τις επιμέρους πληροφορίες από αισθητήρες και διεπαφές.

ΚΑΡΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔOΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Σύστημα καταγραφής και απόδοσης ανταποδοτικών πόντων ανακυκλωσης

Η RFID κάρτα recycCARD™ είναι μια προσωπική κάρτα με την οποία ο χρήστης συνδέεται με τις Δημοτικές υπηρεσίες ή τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις συλλογής, ώστε να διαθέσει ανακυκλώσιμα υλικά (υγρά και στερεά).

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΖΥΓΙΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

Ολοκληρωμένη λύση ζύγισης και καταγραφής της διαδικασίας συλλογής

Το RecycWA.WE™ μέσω δυναμοκυψελών, οι οποίες εγκαθίστανται απευθείας στους βραχίονες του οχήματος, παρέχει καταγραφή πολλαπλών ζυγίσεων καθημερινά κατά την αποκομιδή.

ΒΑΣΗ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Έξυπνο σύστημα ζυγίσης περιεχομένου σε κάδους εσωτερικού χώρου

O μετρητής recyScale™ εφαρμόζεται πάνω σε κάδους ανακύκλωσης και ανιχνεύει τον χρήστη και την ποσοτητα που απέρριψε

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΤΗ

Χειροκίνητο σύστημα αναγνώρισης σακουλας με RFID και συνδεση με ανταποδοτική πλατφόρμα

To RecycPATCH™ είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής μοναδικών προσωποποιημένων κωδικών στην μορφή ανθεκτικών αυτοκόλλητων (patch) ταυτοποίησης της σακούλας των Δημοτών

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟ

Σύστημα καταμέτρησης υλικών & επιβράβευσης χρηστών

O μετρητής recyCOUNTER™ είναι μια «έξυπνη συσκευή ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ η οποία εφαρμόζεται πάνω σε κάδους εσωτερικού χώρου . Το σύστημα ανιχνεύει τον χρήστη και καταμετρά τα απορριπτόμενα τεμάχια.