ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

2022-04-06T10:00:22+03:00

O  µετρητής recyScale™ είναι µια «έξυπνη  συσκευή η οποία εφαρµόζεται πάνω σε κάδους ανακύκλωσης εσωτερικού  χώρου. Το σύστηµα τοποθετείται είτε στο εσωτερικό του κάδου είτε εξ [...]

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΤΗ

2022-04-06T10:08:06+03:00

To RecycPATCH™ αποτελείται αφ’ενός από ενα ολοκληρωµένο σύστηµα παραγωγής µοναδικών προσωποποιηµένων κωδικών barcode µε την µορφή ανθεκτικών αυτοκόλλητων (patch) µε τους οποίου [...]

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟ

2022-04-06T10:06:01+03:00

O  µετρητής recyCOUNTER™ είναι µια «έξυπνη  συσκευή ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ η οποία εφαρµόζεται πάνω σε κάδους εσωτερικού  χώρου . Το σύστηµα ανιχνεύει τον χρήστη και καταµετ [...]

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΖΥΓΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

2022-04-06T00:12:08+03:00

 µέσω  δυναµοκυψελών, οι οποίες εγκαθίστανται απευθείας στους βραχίονες του οχήµατος, παρέχει αποτελεσµατική καταγραφή πολλαπλών ζυγίσεων καθηµερινά κατά την αποκοµιδή. Οι πληρ [...]

Go to Top