ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Ο αισθητήρας  πλήρωσης κάδου recycSense™ είναι µια «έξυπνη συσκευή» υπερήχων που εφαρµόζεται πάνω σε ένα οποιοδήποτε  κάδο βυθιζόµενο ηµι – βυθιζόµενο ή υπέργειο, ανιχνεύει την στάθµη πλήρωσης του κάδου και ενηµερώνει απευθείας για  το περιεχόµενο του, την  ηλεκτρονική πλατφόρµα της Recycglobe™

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 

  • ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ

  • ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

  • ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΦΕΛΗ