ΤΙ ΕΙΝΑΙ

O αισθητήρας πληρότητας recycSense - ARRAY™

 είναι µια «έξυπνη  κεντρική µονάδα» η οποία εφαρµόζεται πάνω σε συστοιχίες υπέργειων καδων εως τεσσάρων ρευµάτων ανακύκλωσης εξωτερικού χώρου. Με την εγκατασταση επιµέρους αισθητήρων ανιχνεύει χωριστά την στάθµη πλήρωσης για κάθε ρεύµα υλικού και ενηµερώνει απευθείας για  το περιεχόµενο τους, την  ηλεκτρονική πλατφόρµα της Recycglobe™  

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

  • ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ

  • ΚΙΝΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΦΕΛΗ