ΤΙ ΕΙΝΑΙ

To RecycPATCH™ αποτελείται αφ’ενός από ενα ολοκληρωµένο σύστηµα παραγωγής µοναδικών προσωποποιηµένων κωδικών barcode µε την µορφή ανθεκτικών αυτοκόλλητων (patch) µε τους οποίους εφοδιάζονται οι ∆ηµότες και αφ’ εταίρου από τον  τερµατικό εξοπλισµό αναγνώρισης µε το οποίο εφοδιάζεται ο ∆ήµος ώστε να σκανάρει στα κέντρα διαλογής το barcode που φέρει ο κάθε σάκος που απορρίπτει ο εγγεγραµµένος ∆ΗΜΟΤΗΣ .Ολα τα δεδοµενα καταγραφονται στην ηλεκτρονική  πλατφόρµα Recycglobe™ για την διαχείριση και απόδοση ανταποδοτικών ωφεληµάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • ∆ράσεις ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

  • ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ / ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ

  • ΚΙΝΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΦΕΛΗ