ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Το σύστηµα   ζύγισης  RecycWA.WE™ 

 µέσω  δυναµοκυψελών, οι οποίες εγκαθίστανται απευθείας στους βραχίονες του οχήµατος, παρέχει αποτελεσµατική καταγραφή πολλαπλών ζυγίσεων καθηµερινά κατά την αποκοµιδή. Οι πληροφορίες ζύγισης στην παραγωγική διαδικασία, αποστέλλονται στο λογισµικό της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Recycglobe™ το οποίο προσφέρει την συνολική διαχείριση των δεδοµένων ζύγισης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • ΣΤΟΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΦΕΛΗ