Αισθητήρας κάδου recycSense

Έχει αξία να συλλέγεις άδειους κάδους?
Γίνε αποτελεσματικός!

Η αξία του έξυπνου αισθητήρα recycsense βασίζεται στην ανίχνευση της στάθμης πλήρωσης των κάδων. Είναι ιδανικός για περιπτώσεις όπου οι κάδοι είτε βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, είτε δεν υπάρχει ένας σταθερός ρυθμός πλήρωσης, είτε η συλλογή πρέπει να γίνετε συστηματικά και σε στενά χρονικά πλαίσια. Όλες οι πληροφορίες του βαθμού πλήρωσης των κάδων αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα βελτιστοποίησης συλλογής της recycglobe

"Μείωσε επιπλέον το κόστος συλλογής με τον έξυπνο αισθητήρα κάδου απορριμμάτων recycSense.

"Απαιτεί μόνο τρία βήματα:"

Εγκατασταση

O έξυπνος αισθητήρας recycSense μπορεί να εγκατασταθεί σε οπουδήποτε τύπο κάδου και να στέλνει στοιχεία σε πραγματικό χρόνο για οποιοδήποτε είδος απορριμμάτων.

Παρακολουθηση

O έξυπνος αισθητήρας στάθμης πλήρωσης recycSense συλλέγει δεδομένα για το περιεχόμενο του κάδου σε πραγματικό χρόνο και μέσω ασύρματων δικτύων τα μεταδίδει στην πλατφόρμα της recycglobe

Βελτιστοποιηση

έξυπνος αισθητήρας recycSense σε συνδυασμό με την πλατφόρμα της recycglobe βελτιστοποιεί την διαχείριση των δρομολογίων είτε με υπολογισμό του μέγιστου φορτίου ανά μέσο συλλογής είτε με υπολογισμό της χιλιομετρικής απόστασης των σημείων"O έξυπνος αισθητήρας recycSense και τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια
Πχ. Συλλέγεις τηγανέλαιο και καθημερινά αντιμετωπίζεις προβλήματα όπως:"

να κρατήσεις τους παράγωγους τηγανελαίου ευχαριστημένους από τη συλλογή,

να συλλέξεις τη σωστή στιγμή και με ελάχιστη παρεμβολή μέσα στην καθημερινότητα της επιχείρησής τους.

να αποφύγεις άσκοπα δρομολόγια .
να πετύχεις τη συλλογή του μέγιστου όγκου κάθε φορά.

Το κόστος της συλλογής από τις τακτικές διαδρομές είναι υψηλό, όταν δεν επιτυγχάνεις το μέγιστο από την κάθε διαδρομή .

Χωρίς προγραμματισμό επιβαρύνεσαι καθημερινά λειτουργικό κόστος για την εξυπηρέτηση των πελατών σου χωρίς το αντίστοιχο όφελος

Οφέλη του έξυπνου αισθητήρα recycSense


  • την ιδανική στιγμή για να προχωρήσετε στην συλλογή
  • την ελαχιστοποίηση της φθοράς των οχημάτων από τις άσκοπες διαδρομές
  • την ελαχιστοποίηση των καυσίμων
  • την αποδοτικότητα της συλλογής ως προς τον όγκοr

Λιγότερες συλλογές σημαίνουν τεράστια εξοικονόμηση πόρων από τίς ώρες οδήγησης, της φθοράς των οχημάτων, και του κόστους των καυσίμων. O έξυπνος αισθητήρας recycSense εξασφαλίζει μεγαλύτερη απόδοση στην δραστηριότητα σας!

Θελω παρουσιαση