ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Το RecycGPS™ είναι µια τηλεµατική  συσκευή

που εγκαθισταται στο οχηµα, παρακολουθεί και αποθηκεύει τη θέση και την κατεύθυνση της κίνησης και τις  συνδυάζει µε τις επιµέρους πληροφορίες από αισθητήρες και διεπαφές. Σε συνδυασµό µε το συστηµα εντοπισµού κάδων  µεσω RFID, επιτυγχάνεται η βέλτιστη διαχείριση του στόλου, η χάραξη και εκτέλεση των διαδροµών παρέχεται µεσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας Recycglobe™  αποστέλλονται απευθειας στο σύστηµα παρακολούθησης. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • ΣΤΟΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΦΕΛΗ